hymen İMPERFORATUS,
 KAPALI KIZLIK ZARI


Hymen imperforatus (kapalı kızlık zarı), yanda ok ile gösterilmekte..
Hymen imperfotarus veya diğer adı ile imperfore hymen türünde vajina girişi tamamen kapalıdır ve hymenin ortasında adet kanının dışarı akması için olması gereken delik, açıklık yoktur. Bu çeşit doğuştan kapalı zar türüne sahip kızlar hiç adet kanaması görmezler. Normal şekilde gerçekleşen adet kanaması vücut dışına atılamaz ve kızlık zarı arkasında giderek artan şekilde vajina içinde birikir. Sonra rahim içi dolar ve sonuçta tüpler den karın içine akar. Oldukça ağrılı bir durumdur ve hymenin doktor tarafından cerrahi bir işlem ile (bu işleme hymenotomi denir) açılması gerekir.


İmperfore hymen neden oluşur?
Doğumsal bir anomalidir. Embriyo döneminde mülleryan kanalın gelişimi ve kanalizasyondaki anormalliklerden kaynaklanmaktadır. Embriyonik gelişim sırasında ürogenital sinüs endoderminde ve vajinal vestibul epite-linin birleşme ve perforasyonunda yetersizlik socu oluşur.Nadir görülür. Genellikle puberteye kadar belirti vermez ve tanısı da konamamaktadır. Irsi, genetik geçişi yoktur.
Hymen imperforatus (kapalı kızlık zarı) bulguları ve belirtileri nelerdir?
Ergenlik dönemindeki ilk adete kadar belirti vermez. Kan dışarı akamadığı için aileler genellikle “adet görmeme”, “dönemsel karın ağrıları” şikayeti ile doktora başvururlar. Bazen kan vajina içinde o kadar çok birikir ki, kızlık zarı mor renkte ve şekilde dışarı doğru bombeleşir.
Tanı nasıl konur?
Kadın doğum uzmanı tarafından göz ile muayene genellikle yeterlidir. Ultrasonografi ile iç genital organlarda biriken kan gözlenir (Hematokolpos ve Hematometra) Bazen başka doğumsal anomaliler ile de (Vajinal agenezi, Hermafroditism ) ile de karışabilmektedir.Endometriozis, infertilite, kronik pelvik ağrı, seksüel disfonksiyon gibi sorunlara da sebep olabilmektedir


16 yaşında hiç adet görmeme ile birlikte şiddetli karın ağrıları şikayeti ile başvuran genç kızda imperfore hymen (kapalı kızlık zarı) tanısı konmuş olup ultrasonda kızlık zarının kapalı olması sebebiyle dışarı akmayan adet kanının rahim içini doldurması görüntüsü , Hematocolpos (ultrasonda). Oklar ile işaretli alan...
 


Tedavisi nasıl yapılır?
Kapalı kızlık zarı hymen tedavisi cerrahidir. Kapalı kızlık zarı hekim tarafından açılarak (hymen ensizyonu, hymenotomi) içerideki kan boşaltılır ve bu şekilde bundan sonraki adet kanının dışarı akması sağlanır. Bu yapılan işlem ile ilgili de doktor hastaya bir rapor vermektedir