EvlİLİK ÖNCESİ CİNSEL DANIŞMA

Evliliğin vazgeçilmez , tamamlayıcı bir parçası da cinselliktir. Beraberlikte ilk cinsel ilişkinin kusursuz ve sorunsuz  geçmesi gerektiği yönünde toplumda yaygın bir inanış vardır. Oysa bu inancın tam tersine ilk gece, ilk cinsel ilişki  gerginlik ve korku içinde geçer. İlk kez  beraber olan çiftlerin, ilk gecelerinde birtakım olumsuz duygular içinde olduklarını ve korkularını gizlemek istemeleri de gerginlik ve baskıları daha da belirgin bir şekilde arttırır. Yetersiz ve yalnış cinsel eğitim ve daha önceden bilinmeyen ama evlilik süresinde ortaya çıkan çeşitli sağlık sorunları, zaten var olan ekonomik sorunlara, toplumsal ailevi baskılara ve olumsuzluklara eklenirse cinselliği yok etmeye başlar. Bu yüzden evlilik öncesi bazı hazırlıkları yapmak, kişilerin ortaya çıkacak bu olumsuz durumlardan kurtulmasında önemli rol oynar.


Evlilik öncesi cinsel danışma nede yapılmalıdır?
Evlilik planlayan çiftlerin cinsellikle, cinsel yolla geçen bazı hastalıklar ve genetik hastalıklarla ilgili danışma almaları, hem aile planlaması hem de sağlıklı bir nesil oluşturulması için çok önemlidir. Alınacak böyle bir danışmada genel olarak kadın-erkek cinsel organların anatomisi ve fonksiyonları hakkında bilgi alırken, üreme sağlığı ve fizyolojisi hakkında da bilgi sahibi olabilirler. Özellikle evlenecek kadının ilk kez cinsel tecrübesi olacak ise , evlenmeden önce yapılan bir jinekolojik muayene, olabilecek olumsuzlukları önceden tespitte yararlı olur ve gerekli önlemlerin çiftler tarafından  alınmasını mümkün kılar.


Kadınlarda evlilik öncesi  jinekolojik muayene nasıl yapılır?
Bu ilk jinekolojik  muayene ile örneğin kızlık zarının ve vajina yapısal özelliği nedeni ile ilişkiyi imkansızlaştırması, fazla kanamaya yol açacak olması, hatta bazen vajinaya kadar yırtık oluşması olasılığı önceden tespit edilebilir; bir enfeksiyon varsa tedavi edilebilir. Bazen kızlık zarı tamamen kapalı, vajina doğumsal olarak hiç oluşmamış  olabilir. Bunlar anatomik doğumsal engellerdir. Bunun yanı sıra psikolojik engeller de tabii ki vardır. Daha çok bilinçaltı sebeplere bağlı olan vajinusmus, cinselliği çağrıştıran her şeyde, vajina etrafındaki kasların ve bacakların aşırı kasılarak, cinsel temasın imkansız hale gelmesidir. Vajinismus tedavisi hastayı bilgilendirme ile başlar, yapısal bir problem veya ağrıya neden olacak faktörler varsa giderilir, sorun hâlâ devam ediyorsa çiftlere psikolojik tedavi önerilir.

Erkekler de evlilik öncesi danışma almalı mıdırlar?
 Erkeklerde en sık karşılaşılabilen sorun peniste sertleşme olmamasıdır. Yine altında yatan çoğunlukla psikolojik sebeplerdir. Özellikle ilk evlilikteki ilişkide bu konunun takip edildiğinin bilinmesi olumsuz etkileyebilir. Her iki eş açısından da bulundukları yerin gizli ve güvenli olması, sorunu önemli ölçüde çözer. Ancak şeker hastalığı  ve bazı sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklar da bunlara neden olabilir. Bu sorun devam ettiği takdirde  mutlaka öncelikle bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır. Bu konuların çiftler tarafından bilinmesi, ilk cinsel beraberlikle ilgili endişe ve korkuların giderilmesine, balayı sendromu nun ortadan kalkmasına  katkı sağlar. Ayrıca karşılaşılan sorunlarda ne gibi tedbirler alabilecekleri veya neler yapabileceklerini öğrenmiş olurlar.

Evlilik öncesi aile planlaması önemli midir?
Cinsel yaşama başlarken çiftlerin en çok endişe duyulan konulardan biri istenmeyen gebelik oluşması olabileceği gibi, gebelik olmayacağı endişesi de olabilmektedir Bu nedenle en doğrusu jinekolog muayenesini takiben, kendilerine uygun önerilen bir yöntemle istenmeyen gebelikler için önlem alınmasıdır. Özellikle ileri yaş evliliklerde, gebe kalınabilmesi açısından güçlükler olabilir. Bu nedenle çiftler, eğer ileride çocuk planlıyorlarsa, geç kalmamak için bir kadın-doğum uzmanına danışarak ne kadar zaman hamileliği erteleme yapabileceklerini öğrenmelidirler. Çocuk istediklerinde bazen geç olabilir. Kısırlık araştırmalarında yapılan bazı testlerin erken dönemde yapılması  da gerekebilir. Erkeğin aksine, kadında belirgin bir şekilde otuzlu yaşlarda yumurtalık sayısı ile yumurtaların  kalitesi önemli ölçüde azalmakta bu da bir ay içindeki gebe kalabilirlik oranında belirgin bir azalmaya yol açmaktadır.

Evlilik ve balayı öncesi hangi tıbbi konulara danışmanık verilmektedir?
Değişik tıbbi konularda evlilik planlayan çiftlere jinekolog tarafından danışmanlık verilmektedir. Bunlardan bazıları;
Herhangi bir bulaşıcı hastalık var mı? Örneğin sarılık, cinsel yolla geçen bir hastalıklar, genital siğil HPV AIDS gibi hastalıklar. Eğer var ise gerekli önlemlerin alınıp bu hastalıların  tedavi edilmesi gerekmektedir.

İleride sorun olabilecek örneğin gizli şeker, kalp hastalığı, hormonal bozukluk gibi herhangi bir sağlık problemi çiftlerde var mı?
 Gebe kalmayı  engelleyecek bir sebep var mı? Gebelik esnasında sorun yaratabilecek kan uyuşmazlığı (rh uygunsuzluğu), kadında toksoplazma gibi gebeliğin ileri ki aylarında bebeğin ölümüne sebep verebilecek bir enfeksiyonun var olup olmadığının araştırılması gerekir.
Çiftlerin ailelerinde, yakın akrabalarında veya kendilerinde kalıtsal  bir hastalık veya anormallik var mı? Böyle sorunlar ve hastalıklar var ise  bunların derecelerinin araştırılması, değerlendirilmesi, eğer risk payı varsa oluşacak gebeliklerin yakından  takip edilmesi gerekecektir. Özellikle ülkemizde de yaygın olan akraba evliliklerinde genetik danışmanın alınması önemlidir.
Evlilik  ve balayı öncesi cinsel eğitim ve danışma almak oluşabilecek korku ve yanlışlıkları ve bunların getirebileceği cinsel problemleri ortadan kaldıracaktır.